BÀI KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘBÀI KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ…


BÀI KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ[fb_vid id=”1610109865688369″]BÀI KỆ CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ???

?Đức Phật A Di Đà không phải là Đức Phật quá khứ mà Ngài vẫn đang trụ ở cõi Tây phương. Ngài là Đức Phật trường thọ và thuyết pháp ở cõi Tịnh độ đã được 10 kiếp. Nền của cõi Tịnh độ bằng vàng ròng, bạc và vô số đá quý khác. Đó là nơi mà chúng sinh có đầy đủ thọ dụng, cầu gì được nấy, mọi âm thanh đều là Pháp âm, khung cảnh nhiệm màu, rực rỡ. Chúng sinh trong cõi Tịnh độ đều có tuổi thọ hàng ngàn năm và có cơ hội ngày ngày nghe giảng pháp và thực hành Bồ tát đạo.

?Nếu có thể, mỗi ngày bạn hãy hướng về phương Tây nơi mặt trời lặn và lễ lạy Ngài. Rồi tụng bài kệ cầu nguyện vãng sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà như sau:

?Kính lễ! Vô Lượng Quang Phật nan tư nghì
Bên phải: Đại Bi Quán Thế Âm
Bên trái: Đại Lực Đại Thế Chí
Vô lượng Phật, Bồ tát vi nhiễu
Chỉ có diệu lạc không bệnh khổ
Chính là miền Cực lạc vô biên

?Xin nguyện cầu ngay lúc mệnh chung
Sát na trực sinh Cực lạc quốc
Vừa sinh liền được thấy Từ tôn
Con nay phát nguyện như vậy rồi
Nguyện cầu chư Phật cùng Bồ tát
Gia trì con thành tựu vô ngại

?TEDYATHA PENTSA DRIYA AHWA BODHA NAYA SOHA/?
….

http://daibaothapmandalataythien.org/6-cau-nguyen-vang-sinh-tinh-do

#KệCầuNguyệnVãngSinhTịnhĐộ
#ADiĐàPhật
#ĐạiBảoThápMandalaTâyThiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời