Cảm ơn đời vì những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có….

Cảm ơn đời vì những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.
~ Đức Phật ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời