Chúng ta trôi lăn trong luân hồi dưới động lực của tâm ích kỷ chấp ngã, trong kh…

Chúng ta trôi lăn trong luân hồi dưới động lực của tâm ích kỷ chấp ngã, trong khi các bậc Giác ngộ vì lòng bi mẫn xót thương chúng sinh nên các Ngài thực hành hạnh bố thí. Bạn chỉ biết cách nhận, nhưng lại không biết cho đi.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời