PHẬT QUẢ DÀNH CHO AI?…

PHẬT QUẢ DÀNH CHO AI?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Phật quả không phải là thứ gì đó “độc quyền” mà hoàn toàn tự do, sẵn dành cho tất cả chúng sinh không phân biệt quốc tịch, giới tính hay bất kỳ tiêu chí nhị nguyên nào khác. Duy chỉ có một ngoại lệ, đó là Phật quả sẽ không dành cho những ai không thực hành tu tập.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời