Địa Tạng Vương Bồ Tát Nổi Bật Với Công Hạnh Gì?

1. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếng Phạn là Khất thoa để bá sa (Ksitigarbha), tiếng Trung Hoa gọi đủ là “U minh Giáo chủ Địa Tạng vương Bồ tát”, là một vị Bồ tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ khâu phương Đông trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm tăm tối. Hồng danh Địa Tạng có nghĩa như đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật.

Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi. Theo kinh Phật, Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục, cho nên gọi là Đại nguyện, có nghĩa là muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian, là một trong 6 vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa.

Công hạnh nổi bật của Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì?

Tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà, ai là người chưa từng một lần làm kiếp Vong Linh? Ai là người chưa từng một lần là cư dân của Cõi Âm?

Ngày giờ này, tất cả những ai hiện diện trên cõi Trần, dù thuộc bất kỳ một dân tộc nào, dù cho ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào của quả địa cầu, cũng đều đã từng trải qua một sự sắp xếp và đưa đến tận nơi chốn thác sanh.

  Công việc của một vị Đại Bồ Tát nặng nề như Trời Biển, chúng sanh có từng nghĩ đến để mà thương cảm hay không? Có chùng tay trước khi hành động những điều “quái dị” để làm giảm đi sự lụy phiền, cực nhọc cho vị Đại Bồ Tát đó hay không?

Vì tâm chúng sanh không cải sửa,
Vì chúng sanh luôn mang nhiều ý tưởng sái quấy,
Vì chúng sanh không tha thiết đến việc trau giồi Tánh tốt,
Nên địa ngục không bao giờ trống vắng vong linh.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện chép: “Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã trải qua vô lượng kiếp, công đức trí tuệ tương đồng với Phật, vốn ra Ngài đã thành Phật từ lâu, nhưng vì Ngài phát lời đại nguyện, nếu như chúng sanh ở trong sáu đường chưa hết thì thề không thành Phật.” Với lòng thương xót chúng sinh vô minh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, đặc biệt đối với những chúng sinh bị đọa địa ngục với những hình phạt thảm khốc không biết nào ngưng, cứ miệt mài trong cảnh giới tối tăm khóc lóc, kêu la thảm thiết, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát thệ nguyện:

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”. 

   Chính vì thệ nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng của mình mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay Giáo chủ của cõi U Minh.

  2. Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà?

Bởi Địa Tạng Vương Bồ Tát được coi là Giáo chủ của cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp cực trọng chưa được siêu thoát đến cảnh giới lành nên đã có không ít vị đạo hữu băn khoăn khi nghĩ đến việc thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát thờ tại nhà, dưới đây Shop Hoa Vô Ưu sẽ lược giải về vấn đề này giúp cho quý vị đạo hữu có câu trả lời.

Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Ngoài ra, trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tay trái cầm Như Ý Châu, tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian. Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa, đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâm của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ-tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật, đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm; ngay đó cũng thành Phật. Đây chính là hai mặt sự và lý trong hạnh nguyện của Bồ-tát.

Như vậy, Bồ-tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh, nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ-tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài.

Ngoài ra công Năng, Oai Lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu bồ tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ bồ tát sẽ được các lợi ích sau đây:

  Lợi ích trong cuộc sống hiện tại:

-Những nguyện lớn mau chóng thành tựu.

-Được trí huệ lớn.

-Tiêu Trừ Tai Nạn.

-Thoát Khỏi Hiểm Nguy.

-Tiêu Trừ Tội Chướng, Bệnh Tật.

-Được quỷ thần hộ vệ.

  Lợi Ích cho kiếp sau:

-Thoát Khỏi Thân Nữ.

-Được Thân Xinh Đẹp.

-Thoát Kiếp Nô Lệ.

  Lợi ích lúc lâm chung:

-Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụng kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó.

-Trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất, việc Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố có thể giúp họ được siêu thoát.

  Lợi ích với người đã quá vãng:

-Siêu Độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác… chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng.

-Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.

3. Nên thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đâu?

Trong kinh Phật dạy: dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng, không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước, không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì…

Từ những lợi ích đó mà trên thị trường hiện nay có khá nhiều nơi nhập và phát hành tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong đó Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu là đơn vị uy tín được thành lập từ năm 2013, có nguồn nhập tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tận gốc, giá thành hợp lí, Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu cũng vì phát nguyện mong muốn được gieo duyên, mang tới cho quý Phật tử những tôn tượng được làm từ tâm huyết và lòng kính trọng của những người thợ lành nghề để mỗi ngày quý đạo hữu có thể đảnh lễ, chiêm bái, tụng niệm tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, vì vậy quí vị có thể thỉnh tại:

Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
   SĐT: 0979742277
   Zalo, Viber: 0979742277
   Website: shophoavouu.com

   Shop nhận ship ở Hà Nội, nhận chuyển tôn tượng đi các tỉnh xa ngoài Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc và nước ngoài, liên hệ 0979742277 hoặc  Zalo, Viber: 0979742277

Trả lời