Động cơ chủ yếu của việc trì tụng hồng danh chư Phật Bồ tát là để được truyền th…

Động cơ chủ yếu của việc trì tụng hồng danh chư Phật Bồ tát là để được truyền thụ cảm hứng. Nếu không tìm được cảm hứng, những lời cầu nguyện này sẽ không có ý nghĩa.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời