“Đức Phật Thích Ca Mô Ni từng dạy rằng, cuộc sống này phụ thuộc hoàn toàn vào bả…

“Đức Phật Thích Ca Mô Ni từng dạy rằng, cuộc sống này phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân mỗi chúng ta, cách chúng ta nhìn nhận đời sống của mình. Ngài đã nói với các đệ tử, Ngài chỉ là người chỉ đường còn phật tử mới là người cất bước. Bởi vậy, chúng ta hãy biết trân trọng cuộc sống của mình. Đó là nguyên nhân của hạnh phúc và thành công”
~ Đức Gyalwang Drukpa


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời