KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN …

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Phật Lịch – 2561 – Dương lich – 2017

❤️ KỆ TẮM PHẬT ❤️

Con nay tắm gội đức Như Lai
Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy
Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm
Trọn nên thân pháp vốn không hai.

Phật không sanh ở Ca-tỳ-la
Cũng chẳng qua đời tại Sa-la
Sống chết thong dong, nào quái ngại
Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a.

Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi
Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời
Rồng múa lượn quanh phun nước tắm
Hoa sen nở ngát dưới chân Người.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh
Sa La thọ gian bất tằng diệt
Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm
Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.
Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát
Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt
Phún thủy cửu long thiên ngoại lai
Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN …

 1. Lười Gấu says:

  Không có ý gì nhưng e chỉ muốn mọi người biết đến loại vòng e đang làm cho mọi người cùng theo Đạo Phật !
  Vòng Bạc khắc Bát Nhã Tâm Kinh
  Bạc đặc nguyên vòng , khắc hán tự của bộ kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh .
  Kinh Bát Nhã được chạm khắc kèm theo chiếc vòng tạo nên sự tương thông giữa người mang và Phật pháp. Khiến cho bản thân khai mở được tâm tri, giải thoát khỏi mọi đau khổ sắc tục, mang đến sự trống rỗng và an tịnh từ sâu trong tâm hồn mỗi bản ngã !
  Mọi người quan tâm có thể liên hệ em để thêm thông tin. Em cảm ơn !

 2. Khai Tâm says:

  xưa kia ngài Là pháp tạng Kiếp thứ 10 ngài Là thích Ca Mau Ni Vì muôn Loài Vạn vật chuyển Kiếp Ma ha dắc dạo chánh quả Thuyết Pháp hóa do chúng sanh dạo hiệu của ngài bổn sư thích Ca Mau ni Phật

 3. Việt Bình says:

  Đại định bát ấn bí mật mata : sống ta sống là bao lâu . R cũng đến lúc phải qua khỏi chốn này . Sao k hưởng thụ cuộc đời . R đời cũng tiêu tan đó mà . Bởi ai chẳng thành thần thánh thiên tiên phật cả . Chắc j địa ngục có đâu mà . Chỉ là lời ns ý vô thường thôi . Khinh khi ma tà ma ta cũng vậy . Bởi r ai cũng hoá ra mà thôi …… Amata maa samatabudhabodhi

Trả lời