LỜI NGUYỆN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN HẾT THẢY CHÚNG SINH CỦA ĐỨC TARA…

?LỜI NGUYỆN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN HẾT THẢY CHÚNG SINH CỦA ĐỨC TARA?
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Đức Lục Độ Phật Mẫu đã phát thệ nguyện rằng: “Bất cứ ai, chỉ cần nghe được hồng danh của ta, nhớ tới hồng danh ta trong khi cầu nguyện, thực hành, thì sẽ được giải thoát khỏi mọi hiểm nguy, nguyện cho mọi mong nguyện thế gian và xuất thế gian đều được viên mãn”.
?Ngài đã cầu nguyện để viên mãn bản thệ đó, Ngài đã dành trọn sự thực hành để hồi hướng công đức cho tâm nguyện đó. Sau khi Ngài đạt quả vị giác ngộ, pháp tu Lục Độ Phật Mẫu đã trở thành pháp tu chính của nhiều bậc Thượng Sư. Bởi Ngài được kính ngưỡng là hiện thân của các công hạnh Phật.

http://daibaothapmandalataythien.org/thuc-hanh-phap-tu-luc-do-phat-mau-vien-man-moi-tam-nguyen-trong-nam-moi

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

10 thoughts on “LỜI NGUYỆN VIÊN MÃN MỌI TÂM NGUYỆN HẾT THẢY CHÚNG SINH CỦA ĐỨC TARA…

Trả lời