Ngày 03/09 – Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ và báo ân những bậc có c…

Ngày 03/09 – Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ và báo ân những bậc có công với đất nước, dân tộc, chư Tăng Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên long trọng tổ chức Đại đàn cầu siêu Changwa theo truyền thống Phật giáo Kim cương thừa phả độ gia tiên, cửu huyền thất tổ.

Chúng tôi xin gửi tới quý vị những hình ảnh đầy đủ của Khóa lễ Cầu siêu quán đỉnh Changwa đặc biệt vừa qua.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
#Cầu_Siêu
#Changwa
#Phả_Độ_Gia_Tiên
#Vu_Lan_Báo_Hiếu


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Ngày 03/09 – Trong không khí mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ và báo ân những bậc có c…

Trả lời