PHỤNG SỰ CHÚNG SINH…

PHỤNG SỰ CHÚNG SINH
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️Chúng ta phụng sự chúng sinh, từng là thân bằng quyến thuộc: cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, anh, chị em của vô lượng chúng sinh từ vô thủy kiếp. Tất cả suy nghĩ, hành động của chúng ta cần hướng về hạnh phúc bình an của chúng sinh quanh mình.

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời