VÌ SAO CẦN ĐI ĐỦ 13 VÒNG KHI NHIỄU BẢO THÁP?…

?VÌ SAO CẦN ĐI ĐỦ 13 VÒNG KHI NHIỄU BẢO THÁP??

?Để đạt đến giác ngộ chúng ta cần khai mở các luân xa trong kinh mạch. Chúng ta có rất nhiều luân xa, có 7 luân xa chính. Nếu khai mở hết luân xa sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Khi luân xa cuối cùng là luân xa trên đỉnh đầu huyệt Bách hội được khai mở hoàn toàn thì đại hỷ lạc được thành tựu, và lúc đó chúng ta đạt đến giác ngộ.

?Một trong những phương pháp tu tập của Kim Cương Thừa là việc nhiễu quanh bảo tháp cũng là một điểm cát tường tu tập để giúp chúng ta có thể khai mở các luân xa. Bởi vậy việc nhiễu tháp cần đi đủ 13 vòng. Theo truyền thống Kim Cương Thừa, đây là một phương pháp giúp chúng ta tích lũy công đức và khai mở các luân xa.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

8 thoughts on “VÌ SAO CẦN ĐI ĐỦ 13 VÒNG KHI NHIỄU BẢO THÁP?…

Trả lời