Ý NGHĨA HÌNH ẢNH VÒNG “NGHIỆP” TRONG THANGKA VÒNG LUÂN HỒI…

??Ý NGHĨA HÌNH ẢNH VÒNG “NGHIỆP” TRONG THANGKA VÒNG LUÂN HỒI??

?Trong vòng “nghiệp”, nửa bên trái nền trắng gồm những chúng sinh tạo thiện nghiệp. Nửa bên phải nền đen gồm những chúng sinh tạo ác nghiệp. Dù có tính chất thiện hay ác, các nghiệp do chúng sinh tạo ra vẫn bị chi phối trong vòng Nghiệp lực với kết quả là sự lưu lạc chầm trìm trong luân hồi.

?Tuy nhiên, có một sợi dây mỏng manh nêu biểu cho Trung đạo, nối từ vòng Nghiệp, dẫn dắt chúng sinh đi lên cảnh giới của chư Phật nằm ngoài vòng luân hồi. Sợi dây tượng trưng cho con đường duy nhất đưa chúng sinh siêu vượt cõi luân hồi đạt được hạnh phúc và tự do giải thoát chân thật.
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_ThiênMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “Ý NGHĨA HÌNH ẢNH VÒNG “NGHIỆP” TRONG THANGKA VÒNG LUÂN HỒI…

Trả lời