‼️LÀ PHẬT TỬ BẠN CẦN HIỂU RÕ ĐIỀU NÀY‼️…

‼️LÀ PHẬT TỬ BẠN CẦN HIỂU RÕ ĐIỀU NÀY‼️
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Giới nguyện quy y Phật có nghĩa là:
✅Không quy y thiên thần, quỷ vật, và thầy tà, không tin và làm theo những môn ngoại đạo như bói toán, phong thủy;
✅Coi tất cả những hình tượng Phật như Đức Phật đang hiện diện, không chú trọng đến chất lượng, hình thức của những hình tượng ấy;
✅Đặt tất cả những hình tượng Phật lên chỗ cao và sạch sẽ, không bao giờ đặt nơi bất tịnh hay là bước qua.

🌺Theo nghĩa rộng, giới nguyện quy y bao gồm tất cả các thiện hạnh phải làm như:
http://daibaothapmandalataythien.org/gioi-nguyen-quy-y-va-pham-chat-cua-nguoi-de-tu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời