️Bài tụng “TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT” – BẬC HƯỚNG ĐẠO T…

🌈☀️Bài tụng “TÁN THÁN MƯỜI HAI CÔNG HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT” – BẬC HƯỚNG ĐẠO TOÀN HẢO🌈☀️
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Nhân tháng Phật Đản, xin mời quý vị hãy cùng tích lũy công đức thì thắng cùng chúng tôi qua bài tụng tán thán 12 công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong Kinh thường nói: Niệm Phật chính là nhớ nghĩ đến những bậc Chính Giác toàn hảo, những hành động trong sáng, những đức tính thuần lương. Càng niệm Phật nhiều chừng nào thì càng ít niệm ma chừng ấy (Ma ở đây là tất cả những gì xấu xa đen tối, làm hại mình hại người).

http://daibaothapmandalataythien.org/tan-12-cong-hanh-cua-duc-phat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời