️GIẢI THÍCH Ý NGHĨA DANH HIỆU “ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU” CỦA ĐỨC PHẬT️…

☀️GIẢI THÍCH Ý NGHĨA DANH HIỆU “ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU” CỦA ĐỨC PHẬT☀️

?Trong danh hiệu này, “Điều ngự” là khả năng điều phục và chế ngự. “Trượng phu” để chỉ những bậc quân tử, hào hiệp, hành xử với tâm hy sinh mình cho mọi người, luôn thấy khổ cứu khổ, thấy những điều tai ương chướng mắt là sẵn sàng xả thân để trợ giúp.

?Đức Phật không chỉ tự điều phục và chế ngự tâm mình mà Ngài có thể khéo điều phục và chế ngự được tất cả chúng sinh, kể cả chúng sinh khó điều ngự nhất, nên được tán thán là bậc “Điều Ngự Trượng Phu”.

⭐️Tên cướp Angulimāla (Vô Não) đã giết 999 người, ai ai cũng khiếp sợ không dám đến gần, nhưng Đức Phật vẫn có thể điều phục, chế ngự được. Về sau, Tôn giả Angulimāla tinh tấn thực hành Pháp dưới sự hướng đạo của Đức Phật và chứng được quả A-la-hán ngay trong đời
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com