️THÔNG BẠCH️: ĐẠI LỄ NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (V…

☀️THÔNG BẠCH☀️: ĐẠI LỄ NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (Vĩnh Phúc)
——————

?Thời gian: Thứ Tư ngày #17_tháng_11 (ÂL) năm Đinh Dậu (tức ngày 03/01/2018 – DL). Đại lễ bao gồm các chương trình chính sau:

– Nghi thức triệu thỉnh đức Phật A Di Đà
– Vũ điệu triệu thỉnh Ngũ trí Như Lai hội nhập Mạn Đà La
– Cúng dường Ganachakara (Tshog) để tích lũy công đức.
– Khóa lễ Changwa cầu siêu độ chư hương linh.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại lễ tại:

? #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên – xã Đại Đình – Tam Đảo – Vĩnh Phúc

?Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái đồng lên bờ giác.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

?Mọi thông tin xin liên hệ:
Số điện thoại: 0983827963/ 0975163820
Email: taythienthanglong@gmail.com

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

22 thoughts on “️THÔNG BẠCH️: ĐẠI LỄ NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN (V…

Trả lời