16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp

☄️16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp☄️
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Trong hơn 100 năm hoằng truyền giáo pháp tại vùng núi Himalaya, Đức Liên Hoa Sinh đã nhận công chúa Tsogyal xứ Kharchen làm đệ tử khi nàng 13 tuổi. Công chúa thụ nhận toàn bộ tinh túy của những giáo huấn khẩu truyền từ Đức Liên Hoa Sinh. Những lời dạy này đã được công chúa ghi chép lại và cất giấu như những kho tàng mật điển vô cùng quý giá:

🍁16 việc làm vô ích

1. Phát Bồ đề tâm là vô ích nếu con không từ bỏ hành động làm hại chúng sinh.
2. Thụ nhận các quán đỉnh và giáo huấn khẩu truyền là vô ích nếu con không đưa vào thực hành.
3. Học nhiều giáo pháp là vô ích nếu chúng không chuyển hóa tâm của chính con.
4. Hoàn thiện các thiện căn là vô ích nếu chúng bị trộn lẫn với những ác hạnh.

http://daibaothapmandalataythien.org/16-viec-lam-vo-ich-can-tranh-khi-thuc-hanh-phap

16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp

16 việc làm vô ích cần tránh khi thực hành Pháp
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời