3 câu hỏi quan trọng nhất đời người

3 CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI NGƯỜI
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Thuở xưa có một vị vua thuộc vào hàng minh quân, thương dân như con đẻ. Nhưng dù là minh quân, Ngài vẫn không sao tránh được những lỗi lầm đáng tiếc. Lúc tuổi đã cao, nhà vua nghĩ rằng giá mà thời trai trẻ Ngài được các bậc hiền tài chỉ dẫn cho ba điều thắc mắc sau đây thì có lẽ Ngài tránh được rất nhiều khuyết điểm. Đó là những nghi vấn sau:

1. Thời gian nào quan trọng nhất của một công việc?
2. Nhân vật nào cần chú ý nhất?
3. Công việc nào là tối quan trọng và khẩn thiết nhất?

🍂Đức vua cho nêu ba câu hỏi trên trước hoàng thành, truyền rao khắp các thị trấn, làng mạc và hứa sẽ trọng thưởng cho người nào có lời giải đáp khôn ngoan nhất.

🍂Bố cáo vừa được niêm yết thì…

http://daibaothapmandalataythien.org/3-cau-hoi-quan-trong-nhat-doi-nguoi

3 câu hỏi quan trọng nhất đời người

3 câu hỏi quan trọng nhất đời người
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời