3 con vật được nuôi trong tâm xoay vần vòng luân hồi

Ý NGHĨA 3 CON VẬT TẠI TRUNG TÂM BẢNG LUÂN HỒI
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Trung tâm của Bảng luân hồi vẽ một con gà trống tượng trưng lòng tham ái, một con rắn tượng trưng lòng sân hận và một con heo tượng trưng sự ngu si. Ba con vật này cắn đuôi nhau chạy vòng trên một nền xanh da trời.

💠Màu xanh da trời là màu của hư không. Vì tham sân si tuy là gốc luân hồi, là tạo hóa an bài vũ trụ, nhưng thật thể nó hy vọng. Chỉ cần tỉnh giác là nó tan ngay. Ba con thú nối đuôi nhau hàm ý ba độc mật thiết dính liền nhau. Vì si mới tham. Tham bị chướng ngại liền sân. Ba con vật này không ngừng hoạt động trong tâm của phàm phu.

💠Người si mê ít quan tâm đến sự thanh tịnh của tâm hồn, nên ví với con heo, thân thể nặng nề, màu da xám tối. Mỗi khi chúng ta giận là con rắn nổi lên. Ta bảo: “Tôi giận lắm, tôi không chịu được”. Thế là ta nhận con rắn là mình, nhận cái nghiệp sân si là mình. Mỗi khi tham, ta nói: “Tôi thích cái này lắm!”, thế là ta nhận con gà trống là mình. Còn hàng ngày tính toán suy nghĩ chuyện yêu, ghét, mừng, giận v.v…, đó là con heo nó đang hiện hình.

http://daibaothapmandalataythien.org/3-con-vat-nuoi-trong-tam-van-hanh-vong-luan-hoi

3 con vật được nuôi trong tâm xoay vần vòng luân hồi

3 con vật được nuôi trong tâm xoay vần vòng luân hồi
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời