Mái tóc vương quyền của Thái tử Tất Đạt Đa hiện đang được thờ ở đâu?

MÁI TÓC CỦA THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA ĐANG Ở ĐÂU?
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🕯Sau khi qua sông, Thái tử Tất Đạt Đa chợt cất những bước dài, đến đứng trên một tảng đá tại một mô đất cao. Ngài thầm nghĩ: “Những ràng buộc này không thích hợp với cuộc đời một tu sĩ. Sẽ không ai có thể xuống tóc cho một đức Phật tương lai. Vì vậy, ta cần phải dùng kiếm để tự xuống tóc cho mình”. Với một cử chỉ dứt khoát, tay trái Ngài nắm búi tóc, tay phải đưa cao gươm báu, đoạn lìa mái tóc xanh dài biểu tượng của cho vương quyền của mình. Thái tử ngước nhìn lên hư không, phát lời đại nguyện: “Nếu quả thật, ta tu hành đắc quả Chính Đẳng Giác thì nắm tóc này xin nằm lại giữa hư không. Nếu không phải thế, nghĩa là chẳng thành tựu Phật quả – thì cho nắm tóc này rơi trở lại xuống đất”.

🕯Nói xong, thái tử quăng nắm tóc lên hư không… rồi nó cứ lên cao mãi, lên cao mãi rồi biến mất giữa mây xanh. Lý do là, lời phát nguyện vô thượng của Thái tử làm cho ngai vàng của Đế-thích (Sakka) chợt trở nên nóng bỏng. Ông ta hối hả dùng oai lực hút nắm tóc lên tận cõi trời Ba Mươi Ba, hứng bằng chiếc khay vàng, sau đó đem tôn thờ tại bảo tháp Cūlāmāṇi.

🕯Phần mở đầu của bản sớ luận Kinh Bản Sinh tên là Nidanakatha có kể rằng, sau khi…

http://daibaothapmandalataythien.org/mai-toc-cua-thai-tu-tat-dat-da-hien-dang-duoc-tho-o-dau

Mái tóc vương quyền của Thái tử Tất Đạt Đa hiện đang được thờ ở đâu?

Mái tóc vương quyền của Thái tử Tất Đạt Đa hiện đang được thờ ở đâu?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời