Bạn có thể cúng dàng những gì lên chư Phật

CÚNG DÀNG CHƯ PHẬT NHƯ THẾ NÀO ĐỂ LỢI LẠC NHẤT?
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Trong Phật giáo Kim Cương thừa, chúng ta có pháp thực hành cúng dàng Mandala. Điểm cốt tủy trong pháp thực hành này là chúng ta khởi tâm mạnh mẽ muốn cúng dàng lên chư Phật. Thật ra, chúng ta không thể cúng dàng những thứ vật chất hữu hình lên các Ngài. Chư Phật không cần những thứ đó từ chúng ta, mà điều chúng ta cần là rèn luyện tâm mình. Vì vậy, chúng ta cần quán tưởng cúng dàng, và phẩm vật cúng dàng có thể là bất cứ thứ gì. Nếu bạn là giám đốc một công ty, bạn có thể cúng dàng chức danh và địa vị của bạn lên chư Phật. Bởi danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm và gia đình…. cũng là những đối tượng bạn có thể bám chấp. Cúng dàng chính là cách giúp bạn giảm dần tâm bám chấp.

http://daibaothapmandalataythien.org/ban-co-cung-dang-nhung-gi-len-chu-phat

Bạn có thể cúng dàng những gì lên chư Phật

Bạn có thể cúng dàng những gì lên chư Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời