Thực hành Kim Cương thừa lấy kết quả làm con đường

RŨ BỎ BÁM CHẤP BẰNG CÁCH THỰC HÀNH SINH RA VÀ CHẾT ĐI NHIỀU LẦN
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌙Khi chúng ta thấy mình có thể biến thành nhiều thứ, bằng cách nhiều lần được sinh ra và chết đi, xuất hiện và hòa tan, hết lần này đến lần khác, ta sẽ thấy không cần phải bám chấp vào một bản thể. Ta có thể thay đổi nó liên tục và có thể trở thành vị Bản tôn. Đây là một trong những sự thực hành chính dẫn tới nhận thức rằng điều mà ta thường nghĩ về bản thân chỉ là một sự lựa chọn. “Tôi không còn là tôi thường chấp nữa. Tôi là một điều gì khác hẳn, như là Bản tôn Chakrasamvara, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Dược Sư, hay Đức Quan Âm. Sau đó tôi tự đồng nhất mình với Bản tôn hay Đức Phật đó. Khuynh hướng bám chấp vào chính mình như một thực thể, rồi bận rộn với đủ thứ vấn đề và những sự thiếu hụt sẽ dần tan biến. Điều này mở đường cho cảm giác và sự tự vấn: “Ai là tôi cơ chứ? Tôi phải làm gì với cái thân giả hợp này?”.

🌙Vì lý do này, người ta nói rằng việc thực hành Kim Cương thừa lấy kết quả làm con đường. Điều mà ta muốn trở thành hay muốn nhận thức được sử dụng làm con đường và sự tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành một chúng sinh giác ngộ, đầy lòng từ bi, trí tuệ, và sự tốt lành, ta phải bắt đầu bằng việc cảm giác về mình như thế. Thông thường, ta bắt đầu nghĩ:…

http://daibaothapmandalataythien.org/muc-dich-cua-tat-ca-su-thuc-hanh-trong-giai-doan-phat-sinh-va-giai-doan-hoan-thien

Thực hành Kim Cương thừa lấy kết quả làm con đường

Thực hành Kim Cương thừa lấy kết quả làm con đường
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời