Nếu bạn nuôi dưỡng những tư tưởng tiêu cực, chúng sẽ chuyển hóa thành lời nói và…

Nếu bạn nuôi dưỡng những tư tưởng tiêu cực, chúng sẽ chuyển hóa thành lời nói và bạn sẽ tự nhiên buông lời chỉ trích.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời