4 PHÁP QUÁN NIỆM GIÚP XOAY TÂM VỀ VỚI PHÁP…

?4 PHÁP QUÁN NIỆM GIÚP XOAY TÂM VỀ VỚI PHÁP?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Bốn pháp quán “xoay tâm về với Pháp” hay còn gọi là “Tứ niệm pháp”, là một pháp thiền quán vô cùng quan trọng mà bất kỳ ai tu tập đều nên thực hành. Gọi là “Tứ niệm pháp” bởi đây là bốn đề mục cần được suy niệm và thiền quán một cách sâu sắc, toàn diện, với mục đích đem lại cho chúng ta tri kiến đúng đắn về bản chất của cuộc sống, để từ đó, chúng ta có thể phá bỏ những chấp trước sai lầm của tâm, biết trân trọng giá trị kiếp người và sử dụng đời sống làm người một cách hữu ích.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “4 PHÁP QUÁN NIỆM GIÚP XOAY TÂM VỀ VỚI PHÁP…

Trả lời