BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO VIỆC XÔNG ĐẤT CHƯA?…

🌈BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO VIỆC XÔNG ĐẤT CHƯA?🌈

🎇Theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, hành giả thường rước Đức Văn Thù vào nhà bởi Ngài là Đức Phật chủ về trí tuệ. Ngài đã thiết lập và giảng dạy các thế gian pháp, xuất thế gian pháp. Khi có trí tuệ bạn sẽ có hạnh phúc, an vui, có trí tuệ sẽ tiêu tan tất cả những chướng ngại, sợ hãi trong cuộc sống…

🎇Hãy chuẩn bị một bức tranh, tượng Phật và tin tưởng tuyệt đối rằng, đó không phải là tranh tượng mang tính vật chất, mà chính là sự hiển diện thật sự của các Ngài. Đến phút giao thời, chúng ta cung rước quý Ngài giáng lâm xông đất, gia trì, bảo hộ ban phúc lành, may mắn cho chúng ta. Sau khi an vị các ngài trên ban thờ, chúng ta đối trước sự hiển diện của quý ngài, tán tụng Tiếng gọi Thầy Từ Phương Xa, Tứ Quy Y, Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền, Bát Đại Cát tường Thù Thắng, thực hành Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu …và sau đó chúc phúc cát tường tới mọi người trong gia đình.

http://daibaothapmandalataythien.org/nguyen-tac-vang-chon-nguoi-xong-dat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời