CÁCH QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ…

✨✨CÁCH QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ✨✨

?Đức Phật Vô Lượng Thọ có liên hệ mật thiết đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Trước khi tu tập, trì niệm chúng ta cần quán tưởng hình ảnh của Ngài ở phía trên đỉnh đầu mình. Chúng ta có thể quán tưởng Ngài giống như Đức Phật A Di Đà, chỉ khác một chút là Ngài đội vương miện Ngũ trí, an tọa trên tòa sen đĩa mặt trăng trong tư thế Kim Cương, hai tay kết ấn thiền định, giữa lòng hai tay có bảo bình chứa đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ là sự thể hiện đại hỷ lạc, Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, vận trang sức Báo thân Phật, trang hoàng rực rỡ, các trang sức bảo báu và thiên y, các loại tua lụa khác nhau. Đó là những tượng trưng cho phẩm tính giác ngộ, đức hạnh, từ bi, trí tuệ của chư Phật.

?Trên luân xa trán của Ngài an trí chữ chủng tử OM (sắc trắng), nơi cổ họng là chữ AH (sắc đỏ), tâm là chữ HUNG (sắc xanh dương). Bản chất ba Kim Cương thân, khẩu, ý giác ngộ này tỏa chiếu hào quang rực rỡ của lòng từ bi và trí tuệ ban trải lợi ích khắp mười phương pháp giới chúng sinh. Sau đó bạn quán từ Bảo bình trong bàn tay Đức Phật Vô Lượng Thọ, cam lồ sắc trắng chảy vào đỉnh đầu, chảy xuống kinh mạch trung ương, thấm nhuần toàn bộ thân thể và tịnh hóa cho bạn mọi nghiệp chướng, báo chướng, các tai nạn yểu thọ, chết bất đắc kỳ tử,…và ban cho bạn sự trường thọ và một đời sống hạnh phúc bình an hướng tới giác ngộ giải thoát.

?Nếu bạn đã đón nhận quán đỉnh Phật Vô Lượng Thọ, hãy quán tự thân mình là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu bạn chưa đón nhận quán đỉnh thì hãy tâm nguyện sẽ được đầy đủ phúc đức thắng duyên thụ nhận quán đỉnh Phật Vô Lượng Thọ và chưa nên quán mình là Đức Phật Vô Lượng Thọ mà chỉ quán Ngài hiện diện phía mặt hay trên đỉnh đầu mình, Ngài tràn đầy phẩm chất giác ngộ và năng lực ban sự trường thọ.

???Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn nhằm hồi hướng #báo_ân_mẹ_cha trong Mùa Lễ Vu Lan 2017 với việc tham gia #Chuyên_tu_Phật_Trường_Thọ, mang tới vô lượng cát tường, trường thọ, bình an, hạnh phúc, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình.✨

https://shophoavouu.com/cach-quan-tuong-duc-phat-vo-luong-tho
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

26 thoughts on “CÁCH QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ…

Trả lời