Báo hiếu cha mẹ theo tấm gương Ngài Xá Lợi Phất

BÁO HIẾU CHA MẸ THEO TẤM GƯƠNG NGÀI XÁ LỢI PHẤT ✨✨✨

?Ngài Xá Lợi Phất vốn thuộc dòng Bà la môn, cha Ngài là một luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Người mẹ khi mang thai Ngài, trí tuệ bỗng nhiên vượt trội, có thể luận nghị thắng người cậu của Ngài là Câu Si La. Bà mẹ vốn tự hào về đứa con trai trí tuệ hơn người, mới 8 tuổi đã có thể thăng tòa luận nghị thắng các luận sư trong nước. Cho nên bà kỳ vọng đứa con trí tuệ này, ngày sau sẽ kế thừa truyền thống học giả của gia tộc, trở thành một luận sư nổi danh hơn cả người cha trong giáo đoàn Bà La Môn. Thế mà ngài Xá Lợi Phất đã làm cho bà mẹ hoàn toàn thất vọng, bởi vì ngài đã bỏ giáo đoàn Bà La Môn, dẫn theo hơn 200 đồ chúng đến chỗ Phật xin xuất gia làm đệ tử. Ðó là nguyên nhân vì sao bà mẹ đối với giáo đoàn đệ tử Phật không có chút nào thiện cảm, cho dù tình thương của bà mẹ dành cho ngài Xá Lợi Phất không hề thay đổi, nhưng cũng không phải vì thế mà Ngài có thể làm cho mẹ sinh lòng tín kính Phật Pháp Tăng. Ðó cũng là nguyên nhân vì sao Ngài Xá Lợi Phất muốn trở về nhà sau mấy mươi năm xa cách, để hóa độ mẹ già hơn 100 tuổi trước khi Ngài nhập diệt.

?Khi hay tin Ngài Xá Lợi Phất cùng một số Tăng chúng sắp về đến nhà, bà mẹ già đã 100 tuổi này ngạc nhiên lẫn vui mừng, vội cho dọn lại sạch sẽ căn phòng mà Ngài Xá Lợi Phất đã ở ngày xưa.

?Ngài Xá Lợi Phất về đến nhà, vào ở trong căn phòng mà Ngài đã sinh ra và lớn lên nơi đó, nhìn thấy mọi vật dụng vẫn y nguyên như ngày xưa không hề dời đổi, lòng Ngài bỗng dâng tràn cảm xúc và Ngài quyết tâm bằng mọi cách, làm cho bà mẹ phát sinh niềm tin bất động đối với Phật – Pháp – Tăng trước khi ngài nhập diệt.

?Sau khi thọ trai xong, chiều hôm đó Ngài bỗng mắc bệnh kiết lỵ, nên đã kiệt sức, nhưng Ngài lại bảo…

https://shophoavouu.com/bao-hieu-cha-me-theo-tam-guong-ngai-xa-loi-phat

Báo hiếu cha mẹ theo tấm gương Ngài Xá Lợi Phất

Báo hiếu cha mẹ theo tấm gương Ngài Xá Lợi Phất
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Báo hiếu cha mẹ theo tấm gương Ngài Xá Lợi Phất

Trả lời