LỜI THẦY DẠY…

LỜI THẦY DẠY

Thầy dạy có 3 điều tâm niệm
Phải ghi tâm khắc cốt muôn đời
Xin đừng giây phút lỏng lơi
Trở thành lẽ sống của người chân Tu

Điều thứ nhất phải tôn kính Phật
Điều thứ hai phải sống Từ Bi
Điều thứ ba khiêm hạ khắc ghi
Cả ba điều ấy chẳng gì chuyển lay

Tôn kính Phật phải thành tuyệt đối
Từ Bi gieo trùm phủ muôn loài
Khiêm hạ mãi mãi không thôi
Tâm thành vô ngã đến nơi tột cùng

Học – Hành-Hoằng-siêng năng
Tạo nhiều công đức phước lành ráng gieo
Nhưng cũng nhớ chuyên sâu thiền định
Giúp tâm ngày càng sáng tỏ hơn

Tham sân mỏng nhạt dần dần
Xa lìa ít kỷ hướng về vị tha
Đêm đạo lý đi vào cuộc sống
Giúp nhiều người nhân quả tin sâu

Khởi tâm yêu mến Đạo Mầu
Con đường chánh Đạo ,nguyện cầu cùng theo.
Cùng yêu cả quê hương đất nước
Yêu thiêng nhiên yêu cả hành tinh
Xây dựng thế giới thanh bình
Con người hạnh phúc,văn minh,an lành

Lời Thầy dạy như la bàn chỉ hướng
Cho chúng con,đi đúng con đường
Không lạc lối,chỉ một đường thẳng tiến
Đến cuối con đường, giải thoát dẫu chông gai .
( Thơ phật pháp )


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “LỜI THẦY DẠY…

Trả lời