Chỉ vì tin đối tượng mình yêu, ghét thực sự tồn tại nên bạn không thể vượt qua c…

Chỉ vì tin đối tượng mình yêu, ghét thực sự tồn tại nên bạn không thể vượt qua các xúc tình tiêu cực.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời