ĐẠI LỄ KHAI ĐÀN PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM NGÀY 16/03…


ĐẠI LỄ KHAI ĐÀN PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM NGÀY 16/03
———
Phap Hoi Tay Thien 16/03

Live webcast of His Holiness the Gyalwang Drukpa at the Tay Thien Grand Mandala Stupa. Today’s program includes:
– Unfurling of giant Avalokiteshvara thongdrol
– Blessing ritual for Avalokiteshvara precious stone mandala, which will then be open for public viewing
– Mangalam dance of auspiciousness at the Mandala
– Charitable event for schoolchildren
– Mahakala dance
– Initiation of Buddha Shakyamuni
– Initiation of Avalokiteshvara – Manjushri – Vajrapani[fb_vid id=”2027106863996429″]Pháp Hội tại Tây Thiên 16/03

Live webcast of His Holiness the Gyalwang Drukpa at the Tay Thien Grand Mandala Stupa. Today’s program includes:
– Unfurling of giant Avalokiteshvara thongdrol
– Blessing ritual for Avalokiteshvara precious stone mandala, which will then be open for public viewing
– Mangalam dance of auspiciousness at the Mandala
– Charitable event for schoolchildren
– Mahakala dance
– Initiation of Buddha Shakyamuni
– Initiation of Avalokiteshvara – Manjushri – Vajrapani
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời