Giải đáp thắc mắc về những linh kiến trong khi thực hành

ĐỨC LIÊN HOA SINH KHAI THỊ VỀ NHỮNG LINH KIẾN TRONG KHI THỰC HÀNH
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Hôm nay ngày mùng 10 theo lịch Kim Cương thừa cũng là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh, Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên xin mượn lời dạy của Đức Liên Hoa Sinh khi công chúa Yeshe Tsoygal thỉnh cầu Ngài khai thị về pháp tu Phật Bản tôn để giải đáp những thắc mắc của nhiều người về vấn đề này cũng như những dấu hiệu thành tựu pháp như linh kiến về Phật Bản tôn:

⁉️Hỏi: Hành giả nên thực hành Bản tôn an bình hay uy mãnh? Bản tôn nào tốt hơn để thực hành?

✅Đáp: Chư Phật và chư Bồ tát có thể hiện thân trên thế gian trong hình tướng nam hay nữ với các trạng thái hiền hòa hay phẫn nộ khác nhau. Thông thường hình ảnh của chư Phật và chư Bồ tát có hình thái hiền hòa và rất hiếm khi chúng ta gặp chư Phật và chư Bồ tát hiện tướng Uy mãnh. Tuy nhiên, dù Hiền hòa hay Uy mãnh, các Ngài đều giác ngộ như nhau. Chư Phật dù hiện thân trong hình tướng Hiền hòa hay Uy mãnh đều không phải ở ngoài mà ở trong chính bạn. Hầu như mọi lúc, chúng ta đều tìm kiếm Phật hay sự giác ngộ ở bên ngoài nhưng thực sự thì chúng ta nên quay về tìm kiếm trong chính chúng ta…

http://daibaothapmandalataythien.org/giai-dap-thac-mac-ve-nhung-linh-kien-trong-khi-thuc-hanh

Giải đáp thắc mắc về những linh kiến trong khi thực hành

Giải đáp thắc mắc về những linh kiến trong khi thực hành
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời