Giải mã mối liên hệ giữa nhịp thở và tuổi thọ

?KÉO DÀI ĐƯỢC THỌ MẠNG NHỜ THÀNH TỰU 6 YOGA CỦA NAROPA?

?Một người đã kiện toàn thực hành Sáu Yoga của Naropa có thể thực sự kéo dài được thọ mạng. Các Yoga này chủ yếu liên quan đến nhận thức, hay sự thấu hiểu về thân vi tế bên trong mỗi chúng ta gồm kinh mạch, luân xa, khí và những giọt tinh chất Minh điểm. Đối với sự di chuyển của các dòng khí, các hành giả yogi đã quán sát và tính đếm rằng một người bình thường trung bình có 21.600 lượt thở ra và vào trong một ngày, và tuổi thọ của chúng ta kéo dài theo số lượt thở.

?Chính vì thế ở vùng Himalaya, khi biết trước sẽ mãn tuổi thọ vào ngày hôm sau, nhưng do ngày hôm sau chưa phải là một ngày cát tường, một hành giả yogi cao cấp có thể làm chậm lại hơi thở của mình chỉ còn khoảng 2.000 hoặc 1.500 lượt mỗi ngày để kéo dài thọ mạng cho đến ngày trăng tròn cát tường sau đó. Cho nên có thể nói tuổi thọ của chúng ta chính là độ dài quãng thời gian mà chúng ta hô hấp.

?Câu chuyện về một bậc thầy nhập thất ở tu viện thuộc tỉnh Kham kể lại rằng Ngài đã thành tựu Sáu Yoga của Naropa. Một hôm Ngài hỏi thị giả: “Bây giờ ta sắp ra đi, con hãy giở lịch xem ngày nào cát tường”. Vị thị giả kinh ngạc, nhưng không dám trái lời thầy. Ông xem lịch và trả lời rằng ngày thứ hai, sau đó là ngày các sao đều tốt lành. Bậc thầy bảo: “Còn ba hôm nữa. Ðược rồi, ta có thể ra đi”. Khi vị thị giả ở lại trong phòng Ngài vài phút sau, ông đã thấy Ngài ngồi thiền bất động trông như đã chết. Không có hơi thở nhưng còn một nhịp mạch rất yếu. Vị thị giả quyết định không làm gì, chỉ chờ đợi. Vào giữa trưa, thình lình ông nghe một tiếng thở ra rất sâu, và bậc thầy trở lại tình trạng bình thường, nói chuyện với ông một cách vui vẻ, và thọ trai một cách vui vẻ. Thì ra…

http://daibaothapmandalataythien.org/ban-co-biet-moi-lien-he-giua-hoi-tho-va-tuoi-tho

Giải mã mối liên hệ giữa nhịp thở và tuổi thọ

Giải mã mối liên hệ giữa nhịp thở và tuổi thọ
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “Giải mã mối liên hệ giữa nhịp thở và tuổi thọ

Trả lời