Giới nguyện Quy y và phẩm chất của người đệ tử

???ĐÃ QUY Y PHẬT NHƯNG BẠN CÓ BIẾT 24 Ý NGHĨA NÀY CỦA GIỚI NGUYỆN QUY Y?

Giới nguyện quy y Phật có nghĩa là:

?1. Không quy y thiên thần, quỷ vật, và thầy tà, không tin và làm theo những môn ngoại đạo như bói toán, phong thủy;
? 2. Coi tất cả những hình tượng Phật như Đức Phật đang hiện diện, không chú trọng đến chất lượng, hình thức của những hình tượng ấy;
?3. Đặt tất cả những hình tượng Phật lên chỗ cao và sạch sẽ, không bao giờ đặt nơi bất tịnh hay là bước qua.
? 4. Theo nghĩa rộng, giới nguyện quy y bao gồm tất cả các thiện hạnh phải làm như:
?5. Không phê bình chỉ trích tranh tượng Phật hay phàn nàn về sự điêu luyện của người chế tác.
? 6. Tôn kính các hình ảnh, biểu tượng tượng trưng cho Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của chư Phật, tin rằng đó thực sự là Đức Phật.
?7. Không làm thân Phật chảy máu, lấy cắp hoặc phá hủy tôn tượng và các hình ảnh, biểu tượng khác tượng trưng cho Phật.
Không kinh doanh, buôn bán tượng và các hình ảnh biểu tượng đó.
? 8. Không giẫm bước lên các hình ảnh biểu tượng của Phật.
?9. Không làm hại chúng sinh.
? 10. Không từ bỏ Phật Pháp.
?11. Có lòng kính ngưỡng Phật Pháp và những bậc thuyết giảng Phật Pháp.
?12. Lắng nghe Phật Pháp.
?13. Tìm hiểu tường tận giáo lý Phật.
…….

https://shophoavouu.com/gioi-nguyen-quy-y-va-pham-chat-cua-nguoi-de-tu

Giới nguyện Quy y và phẩm chất của người đệ tử

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

19 thoughts on “Giới nguyện Quy y và phẩm chất của người đệ tử

  1. Nghiabat Dungtinh says:

    Điều 7.Không kinh doanh , buôn bán vậy thỉnh tượng ở đâu.
    Điều 10. Ko có trong Phật Giáo.Đức Phât tôn trọng tự do tín ngưỡng của chúng sanh.Vì 1 người vào Đạo Phật , Đạo Phật ko được cái gì.! người ra khỏi Đạo Phật , Đạo Phật ko mất cái gì.Đạo Phật ko có được mất trong vấn đề này.

Trả lời