Hôm nay là ngày 25/7 theo lịch Kim cương thừa – ngày vía Đức Phật mẫu Dakini…

🌈🌺Hôm nay là ngày 25/7 theo lịch Kim cương thừa – ngày vía Đức Phật mẫu Dakini🌈🌺
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌼Trong ngày này, bạn nên thỉnh cầu hàng trăm ngàn chư Dakini ban gia trì và gia hộ cho bạn tránh phạm phải các bất thiện nghiệp. Bạn sẽ tích lũy hàng trăm ngàn lần công đức trên con đường thực hành Phật pháp.

🌼Dakini vượt trên nhận thức thông thường, đó là những “Không Hành Mẫu”, các ngài du hí tự tại trong tự tính pháp giới. Các ngài còn là bậc trì giữ trí tuệ, hiện thân của đức Phật mẫu Bát nhã, mẹ của chư Phật.

🌼Dakini đại diện cho cội nguồn của các công hạnh giác ngộ bởi vì Dakini là năng lượng giác ngộ mẫu tính nêu biểu cho trí tuệ bản lai. Dakini được gắn liền với hư không và có khả năng sản sinh vô số tiềm năng của những công hạnh giác ngộ, có thể chia thành bốn: Tức tai, Tăng ích, Kính ái và Hàng phục. Dakini cũng là hiện thân của sự hợp nhất tính không và trí tuệ. Và sự hợp nhất này là siêu việt vô song. Mọi người đều có khả năng và tiềm năng để chứng ngộ tự tính Dakini trí tuệ cho chính mình bất kể bạn là nam hay nữ. Điều này có nghĩa là không có sự phân biệt giới tính, bất kể người nào cũng có phẩm chất của một Dakini trí tuệ hay năng lượng giác ngộ mẫu tính.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời