Hôm nay theo lịch Kim Cương thừa (ngày mùng 10) là ngày vía của Đức Liên Hoa Sin…

?Hôm nay theo lịch Kim Cương thừa (ngày mùng 10) là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh – Guru Padmasambhava, Đức Phật với năng lực tiêu trừ tất cả các tai ương chướng hoạ ???
—————–

?Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển.

?Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sinh đã từ Ấn Độ đến vùng đất tuyết, hàng phục các quỷ thần quấy nhiễu người dân và cải hóa họ thành các Hộ pháp của Đạo Phật, xây dựng các tự viện, trao truyền giáo pháp Kim Cương thừa của Đức Phật Thích Ca cho người dân trên khắp dãy Himalaya. Ngài thị hiện vô số thần thông nhưng hơn hết, lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài đã cảm hóa toàn bộ người dân tại vùng đất này, bởi vậy người dân và Phật tử khắp nơi luôn tin kính Ngài là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

?Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh tiêu trừ tất cả các tai ương, chướng hoạ, hàng phục được tất cả nghiệp chướng ác ma, tích luỹ được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng.?

?Chủng tử tự: HUNG
?Tâm chân ngôn: OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG?

?Hãy cùng chúng tôi tu tập và tích luỹ công đức vào ngày vía của Đức Bản tôn vĩ đại, đồng thời #comment tên người bạn muốn hồi hướng cùng hết thảy chúng hữu tình, mong nguyện tất cả chúng sinh đồng lên bờ giác???

Namo Guru ???

Nghi quỹ tu trì Đức Bản tôn Liên Hoa Sinh:
http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-lien-hoa-sinh-0


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “Hôm nay theo lịch Kim Cương thừa (ngày mùng 10) là ngày vía của Đức Liên Hoa Sin…

Trả lời