KHAI ĐÀN PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 16/3/2018…


KHAI ĐÀN PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 16/3/2018

Mangalam dance performed by the Druk Amitabha Mountain DGK Nunnery nuns. According to His Holiness, this dance was taught by dakinis, and only performed on auspicious occasions at holy places![fb_vid id=”1840477642651589″] Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời