Năng lực giải thoát nhiệm màu của câu niệm Phật

?NĂNG LỰC GIẢI THOÁT NHIỆM MÀU CỦA CÂU NIỆM PHẬT?

?Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát và giác ngộ ngay trong một đời”. Người thường xuyên trì niệm Đức Phật Di Đà sẽ không phải trải nghiệm sợ hãi vào thời điểm lâm chung vì chính niệm sẽ tự xuất hiện. Nếu họ có tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà, và đến hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà, thì họ sẽ thấy Ngài cùng Thánh chúng tới tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là nơi họ có thể giải thoát bản thân khỏi khổ đau luân hồi và cũng là cõi Tịnh độ giúp họ cuối cùng có thể chứng đạt Phật quả.

?Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin trích dẫn một số câu hỏi thường gặp liên quan đến năng lực nhiệm màu của câu niệm Phật được trích từ cuốn “Kinh A Di Đà Yếu Giải” do cố Hòa thượng Thích Tuệ Nhuận biên dịch từ Hán văn.

?Hỏi: Lúc lâm chung niệm Phật có sức mạnh trừ được nhiều tội, còn ngày thường dốc lòng niệm Phật có trừ được tội không?
?Đáp: Quán Kinh nói: “Một niệm danh hiệu Phật diệt trừ 80 ức kiếp sinh tử trọng tội”. Giống như mặt trời đã mọc thì tối tăm cả bao nhiêu kiếp cũng tiêu tan.

?Hỏi: Người niệm Phật mà tâm tán loạn có trừ được tội không?
?Đáp: Công đức của trì niệm danh hiệu và chân ngôn Phật A Di Đà là bất khả tư nghì, sao chẳng trừ được tội. Chỉ có điều không chắc có được vãng sinh. Vì thiện căn tán loạn man mác như thế, khó lòng địch lại được bao nhiêu tội ác tích lũy từ vô thủy. Phải biết rằng những tội ác ấy, giá mà có thể – tướng, thì cả hư không cũng không chứa được hết. Tuy rằng một đêm một ngày niệm được 10 vạn tiếng A Di Đà, mỗi tiếng diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, niệm đủ 100 năm cũng chẳng tiêu hết tội nghiệp. Vì những tội đã diệt ít lắm chỉ bằng một tí đất ở đầu móng tay thôi. Những tội chưa diệt hãy còn nhiều bằng cả quả đất. Chỉ có người nào niệm Phật nhất tâm bất loạn, mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây tội ác ấy mà ra, dù có nhiều đến cả ba quân đoàn cũng chẳng ngăn lại được. Nhưng dù sao thì mỗi một tiếng niệm Phật đã là một hạt giống thành Phật rồi, giống ngọc kim cương chẳng bao giờ hoại.

http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-cau-hoi-thuong-gap-ve-nang-luc-nhiem-mau-cua-cau-niem-phat

Năng lực giải thoát nhiệm màu của câu niệm Phật

Năng lực giải thoát nhiệm màu của câu niệm Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “Năng lực giải thoát nhiệm màu của câu niệm Phật

Trả lời