NGHI QUỸ TU TRÌ ĐỨC BẢN TÔN LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA…

[fb_vid id=”1708070232558998″]🌺NGHI QUỸ TU TRÌ ĐỨC BẢN TÔN LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA🌺

☀️Trong kinh có dạy: Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời