Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Dược Sư

?Hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư (Vaidurya Buddha Raza)?
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, những tội chướng, ác nghiệp trong 30 kiếp và trong đời hiện tại sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục xác chết.

?Trong các ngày vía Phật, nếu bạn thực hành các thiện hạnh, công đức sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng ngược lại, nếu bạn phạm phải các ác nghiệp thì quả báo cũng tăng trưởng gấp nhiều lần. Vì vậy, hãy tích lũy công đức bằng các hành động như #tụng_kinh, #phóng_sinh, #bố_thí, #cúng_dường

?Xin mời bạn tải nghi quỹ tu trì Đức Phật Dược Sư tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-duoc-su

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Dược Sư

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Dược Sư
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời