NGHI THỨC CẦU NGUYỆN ĐÓN NHẬN GIA TRÌ TỪ BỨC THONGDROL – PHẬT QUAN ÂM LINH THIÊN…

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN ĐÓN NHẬN GIA TRÌ TỪ BỨC THONGDROL – PHẬT QUAN ÂM LINH THIÊNG THÙ THẮNG
————-
‼️Trước tiên, Quý Phật tử cần tịnh hóa thân tâm bằng chân ngôn Phật Kim Cương Tát Đỏa “Om Benza Sattoa Hung”, đỉnh lễ 3 lần trước Tranh Phật, quán tưởng Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bất khả phân với Đức Pháp Vương trong sắc thân ánh sáng hiển diện sống động trên hư không phía trước mặt với nụ cười từ mẫn hướng về mình. Lúc này, Quý Phật tử đọc bài Kệ tán thán Đức Quan Âm rồi tiếp đến là bài Cầu nguyện gia trì như sau:

🙏Đỉnh lễ Quan Âm đại bi chủ,
Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu.

🙏Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,
Trong tâm vô vi khởi bi tâm,
Sớm khuyến mãn nguyện mọi hy cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

🙏Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,
Ngàn trăm tam muội đốn huân tu,
Thọ trì, thân chính là quang minh tràng.
Thọ trì, thân chính là thần thông tạng.

🙏Tẩy rửa trần lao nguyện như biển,
Siêu chứng Bồ đề, phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, thệ quy y,
Tùy nguyện theo tâm ắt viên mãn.
…..
🌺Quý vị tham khảo nghi thức đầy đủ tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/huong-dan-nghi-thuc-cau-nguyen-truoc-thongdrol-phat-quan-am-linh-thieng-thu-thang

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời