Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 6 – Ánh sáng chói lòa của Ngũ trí Phật

☀️☀️✨NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 6 – ÁNH SÁNG CHÓI LOÀ CỦA NGŨ TRÍ PHẬT✨☀️☀️

?Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), anh hãy lắng nghe đừng sao nhãng. Cho đến tận ngày hôm qua thì những linh kiến của năm bộ Phật đã thị hiện trước anh lần lượt từng bộ một. Mặc dù được mô tả rõ ràng, nhưng do ảnh hưởng của nghiệp tiến hóa tiêu cực, giờ anh vẫn bị bỏ lại chốn này. Giá mà anh đã chứng ngộ được sự tỏa rạng tự nhiên một trong những chứng ngộ của năm phần chính là linh kiến của anh, thì việc chứng ngộ đó đã giúp anh hòa tan vào ánh sáng cầu vồng của một trong năm bộ Phật và đạt được Phật quả trong Báo thân. Nhưng anh đã không chứng ngộ được những ánh sáng đó và vẫn còn lang thang ở nơi này. Giờ đây, hãy tập trung không sao nhãng. Linh kiến về tất cả năm bộ Phật và sự kết hợp bốn loại trí tuệ đã xuất hiện để hỗ trợ anh từ những phương tương ứng. Hãy chứng ngộ điều này!

?Giờ đây, này Bậc đáng kính! Sự tịnh hóa tứ đại ló rạng dưới dạng bốn ánh sáng. Chính giữa là Đức Phật Đại Nhật và bậc Minh phi Trí tuệ được mô tả ở phần trên thị hiện từ cõi Trung Phương Tịnh độ. Ở phương Đông, Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa cùng Phật Mẫu và đoàn tùy tùng thị hiện từ cõi Tịnh độ Asobya. Ở phương Nam, Đức Phật Bảo Sinh cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng xuất hiện từ cõi Tịnh độ Shrimat. Ở phương Tây, Đức Phật A Di Đà cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng xuất hiện từ cõi Tây Phương Tịnh độ. Ở phương Bắc, Phật Bất Không Thành Tựu Amoghashidi cùng bậc Minh phi Trí tuệ và đoàn tùy tùng như mô tả ở trên xuất hiện ở cõi Tịnh độ Prakuta trong pháp giới ánh sáng cầu vồng.

?Ở bên ngoài của Ngũ bộ Phật và Phật Mẫu này xuất hiện những vị Thiên vương uy mãnh: Vijaya – Thắng Lợi Minh Vương, Yamantaka – Diêm Mạn Đức Già, Hayagriva – Mã Đầu Minh Vương, và Amrita Kundali – Cam Lộ Minh Vương, các vị nữ Thiên vương gác cổng: Ankusha – Trì Câu Nữ thần, Pasha – Trì Thao Sách Nữ thần, Sphota – Trì Tỏa Liên Nữ thần và Ghanta – Trì Linh Phong Nữ thần; Sáu vị Phật là:…

http://daibaothapmandalataythien.org/ngay-thu-6

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 6 – Ánh sáng chói lòa của Ngũ trí Phật

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 6 – Ánh sáng chói lòa của Ngũ trí Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

23 thoughts on “Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 6 – Ánh sáng chói lòa của Ngũ trí Phật

Trả lời