Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 7 – Mandala chư Bản tôn trí tuệ xuất hiện

?NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 7 – MANDALA CHƯ BẢN TÔN XUẤT HIỆN???

☀️Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe đừng sao nhãng. Vào ngày thứ bảy, một dải ánh sáng cầu vồng ngũ sắc sẽ ló rạng để tịnh hóa những bản năng của anh bằng cách hòa vào thực tại. Tại thời điểm đó, từ cõi Tịnh độ của chư Thiên, các Bản tôn Trí tuệ sẽ tới để hỗ trợ anh.

☀️Trung tâm Mandala lúc này ngập tràn cầu vồng và ánh sáng. Bản tôn Trí tuệ vô thượng của sự phát triển nghiệp có danh hiệu là Padmanateshvara sẽ xuất hiện. Thân Ngài chói ngời ánh ngũ sắc, bậc Minh phi Trí tuệ (Nữ thần màu đỏ) sẽ choàng lấy thân Ngài, thị hiện vũ điệu, tay cầm con dao cong và chén sọ đầy máu, có tư thế nhìn hướng lên bầu trời.

☀️Từ phương Đông của Mandala này, Bản tôn định (tức Bản tôn Nguyên mẫu) hiện ra, thân Ngài sắc trắng, mỉm cười, Minh phi Trí tuệ sắc trắng choàng lấy thân Ngài, thị hiện trong tư thế vũ điệu với dao cong và chén sọ đựng đầy máu, có tư thế hướng lên bầu trời.

☀️Từ phương nam của Mandala, Bản tôn trí tuệ Trường thọ hiện ra, thân Ngài sắc vàng đẹp đẽ. Bậc Minh phi Trí tuệ là nữ thần màu vàng choàng lấy thân Ngài và thị hiện trong tư thế vũ điệu với dao cong và chén sọ đựng đầy máu, với tư thế nhìn hướng lên bầu trời.

☀️Từ phương Tây của Mandala, Bản tôn trí tuệ Đại Ấn xuất hiện, thân Ngài màu đỏ, khuôn mặt mỉm cười. Bậc Minh phi Trí tuệ là nữ thần màu đỏ choàng lấy thân Ngài, thị hiện vũ điệu với dao cong và chén sọ đầy máu, với cái nhìn hướng lên hư không.

☀️Từ phương Bắc của Mandala xuất hiện Bản tôn định màu xanh lục đang mỉm cười, bậc Minh phi Trí tuệ sắc thân xanh lục ôm lấy thân Ngài thị hiện vũ điệu với con dao cong và chén sọ đầy máu với tư thế nhìn vào hư không.

☀️Bao quanh những Bản tôn này, đoàn tùy tùng vô lượng xuất hiện để hỗ trợ cho bậc tín tâm giữ giới và trừng trị những kẻ phá giới. Họ là tám Bản tôn của…

http://daibaothapmandalataythien.org/ngay-thu-7

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 7 – Mandala chư Bản tôn trí tuệ xuất hiện

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 7 – Mandala chư Bản tôn trí tuệ xuất hiện
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

7 thoughts on “Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 7 – Mandala chư Bản tôn trí tuệ xuất hiện

Trả lời