Những Mật pháp Đức Phật truyền trao trong lần chuyển pháp luân thứ 3

‼️NHỮNG MẬT PHÁP ĐỨC PHẬT TRUYỀN TRAO TRONG LẦN CHUYỂN PHÁP LUÂN THỨ 3
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Khi Đức Phật gần tám mươi tuổi, có hai dịp Ngài đã bố thí những bài giảng về Chân lý tối thượng. Lần thứ nhất là tại Vaishali, nơi Đức Phật chủ yếu tập trung giảng về Phật tính (tức khả năng vốn có của tất cả chúng sinh trong việc đạt được trí tuệ như Đức Phật). Lần thứ hai, Đức Phật giảng về Kim cương thừa, và sau cùng, Ngài giảng về việc làm thế nào để khai mở Phật tính bên trong.

✅9 Ẩn dụ về Phật tính:
Trong những bài giảng này, Đức Phật đã dùng 9 ví dụ để minh họa Phật tính tồn tại như thế nào trong dòng chảy tâm thức của mọi chúng sinh hữu tình. Các ví dụ đó là: Đức Phật đản sinh trong đóa sen, những con ong trong tổ ong, hạt được bọc trong lớp vỏ cứng, quặng vàng trong đất, kho báu dưới lòng đất, gieo hạt sẽ có ngày hái quả, một bức tượng Phật bọc trong tấm giẻ rách, một vị vua hoài thai trong bụng một người phụ nữ xấu xí và một báu vật chôn trong lòng đất…

http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-giao-phap-tham-sau-trong-lan-chuyen-phap-luan-thu-3

Những Mật pháp Đức Phật truyền trao trong lần chuyển pháp luân thứ 3

Những Mật pháp Đức Phật truyền trao trong lần chuyển pháp luân thứ 3
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời