Pháp hội Đại Bi Quan Âm ngày thứ 2 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã diễn ra…

Pháp hội Đại Bi Quan Âm ngày thứ 2 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã diễn ra với rất nhiều hoạt động đặc biệt trong buổi sáng dưới sự chủ trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa:
– Khóa lễ cúng dàng hỏa tịnh Tashi Rhikong
– Yểm tâm Thủy Đình Liên Hoa
– Quán đỉnh Liên Hoa Bộ (Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh).

Buổi chiều, Pháp hội sẽ còn tiếp diễn với chuỗi sự kiện:
– Quán đỉnh Ngũ Bộ Tài Tiên
Chương trình buổi chiều bao gồm khóa lễ gia trì Phổ Ba Kim Cương, Vũ Điệu Triệu Thỉnh 8 Hóa Thân Đức Liên Hoa Sinh, cúng dàng Ganachakra

Buổi tối, các nghệ sĩ và Phật tử sẽ cúng dàng lên Đức Pháp Vương và Tăng đoàn chương trình Tây Thiên Ca, chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo phong phú và đặc sắc.


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời