Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP. Hồ Chí Minh

📅 Ngày 25/03 – 26/03 tại Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, T.p Hồ Chí Minh

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành những nghi lễ gia trì linh thiêng thù thắng

✅ Chủ Nhật, 25/03/2018 (DL)
– Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ
– Đại lễ cầu an Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

✅ Thứ Hai, 26/03/2018 (DL)
– Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chuyển di Tâm thức, cửu huyền thất tổ, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai.
– Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

#Hãy_comment tên bạn bè và người thân sẽ cùng bạn tham gia pháp hội thù thắng này! 📅 Ngày 25/03 – 26/03 tại Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, T.p Hồ Chí Minh

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành những nghi lễ gia trì linh thiêng thù thắng

✅ Chủ Nhật, 25/03/2018 (DL)
– Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ
– Đại lễ cầu an Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

✅ Thứ Hai, 26/03/2018 (DL)
– Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chuyển di Tâm thức, cửu huyền thất tổ, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai.
– Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

#Hãy_comment tên bạn bè và người thân sẽ cùng bạn tham gia pháp hội thù thắng này!

810 people interested
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời