PHÁP HỘI QUAN ÂM ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN 2018…

🌈PHÁP HỘI QUAN ÂM ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN 2018🌈

🌺Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương và lòng bi mẫn với việc tham gia Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 cầu nguyện Quốc thái dân an, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2018.

📌Khai đàn: đầu tháng 1 â.l Mậu Tuất, tạ đàn: vào khóa #Đại_lễ_cầu_an vào ngày vía Đức Phật Quan Âm từ 16/3 – 18/3/2018 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

🌺Quý Phật tử tham dự Pháp Hội Đại Bi Quan Âm 2018 sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn Quan Âm bằng phương pháp trì Tháp tại đường link sau:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời