Phát nguyện quy y hàng ngày và năng lực hộ trì tránh mọi ám chướng

NĂNG LỰC HỘ TRÌ TRÁNH MỌI ÁM CHƯỚNG CỦA PHÁP QUY Y
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

💠Việc thụ nhận quy y thực sự là một phúc duyên rất sâu dày và đặc biệt bởi thực hành quy y không chỉ là giáo lý mà còn là nền tảng rất vững chắc để trưởng dưỡng mọi hiểu biết, thành tựu sự chứng ngộ của chư Phật, Bồ Tát và các hành giả Yogi. Ngoài ra, nền tảng quy y còn có ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của mọi người dù là Phật tử hay không. Kể từ khi thụ nhận quy y, bạn sẽ được hộ trì tránh khỏi các loại chướng ngại và ma quỷ. Việc thực hành quy y phải song hành với hiểu biết đầy đủ rằng bản thân còn vô minh, mê lầm, và giờ đây, bạn không muốn tiếp tục vô minh, mê lầm thêm nữa.

💠Trong lịch sử tại các quốc gia Phật giáo trên thế giới, nhiều người đã nhận được sự hộ trì vì đã thụ nhận quy y. Sau khi quy y, họ tự nhiên được hộ trì tránh khỏi những hiểm nguy không mong muốn như tên bay đạn lạc hay tà ma hãm hại. Mọi ảnh hưởng tiêu cực sẽ bị tiêu trừ, chúng không thể gây hại cho bạn, vì bạn đã phát tâm nguyện thực sự chân thành và mạnh mẽ không làm tổn hại đến bất kỳ chúng sinh nào cũng như chính bản thân mình nên bạn được hộ trì thoát khỏi tà ma hãm hại.

💠Sự thật là có sự hộ trì như vậy. Với tín tâm thanh tịnh, chúng ta nhận được sự hộ trì này của chư Phật vì chúng ta có thể tiếp nhận được tần số năng lượng của các bậc giác ngộ. Chúng ta đã trưởng dưỡng bản thân bằng việc tự giải thoát mình, vì thế bây giờ chúng ta có năng lực đón nhận gia trì của…

http://daibaothapmandalataythien.org/loi-phat-nguyen-quy-y-va-nang-luc-ho-tri-tranh-moi-am-chuong

Phát nguyện quy y hàng ngày và năng lực hộ trì tránh mọi ám chướng

Phát nguyện quy y hàng ngày và năng lực hộ trì tránh mọi ám chướng
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời