Quán tưởng tịnh hóa Thân khẩu ý khi đón nhận quán đỉnh

⚡️QUÁN TƯỞNG TỊNH HOÁ THÂN – KHẨU – Ý KHI ĐÓN NHẬN QUÁN ĐỈNH⚡️
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

‼️Nghi thức truyền Quán đỉnh có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hay phức tạp. Thông thường bao gồm (1) wang tức là phần quán đỉnh thánh hóa người đệ tử thành vị Bản tôn thiền định, (2) lung tức là phần khẩu truyền tụng đọc một bài kinh văn (đôi khi có thể là tụng bản cô đọng hoặc tụng nhanh đầy đủ cả bài kinh), và (3) tri là những phần giảng dạy hướng dẫn cách tu tập thực hành. Trong những trường hợp đặc biệt, chỉ cần một nghi lễ rút gọn kết nối người đệ tử với nghi quỹ thực hành đi kèm cùng việc trì tụng chân ngôn liên quan là đủ.

✅1. Quán tưởng tịnh hóa Thân:

Trong phần chính bạn có thể phải quán tưởng về các vị Bản tôn xuất hiện trên không trung, hay từ tim của Kim cương Thượng sư, và những chủng tử tự bằng tiếng Tạng hiện ra ở những vị trí nhất định trên thân Ngài hay ngay trên thân bạn. Bạn có thể được yêu cầu…

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-thuc-truyen-quan-dinh

Quán tưởng tịnh hóa Thân khẩu ý khi đón nhận quán đỉnh

Quán tưởng tịnh hóa Thân khẩu ý khi đón nhận quán đỉnh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời