Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm Có Hào Quang, Đèn Led

13.500.000 

In stock

Thực hành theo Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng ta và cho những người khác. Và cũng là để vượt qua được tâm bệnh là chấp trước, hận thù và vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư bằng niềm tin thuần túy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự ban phước với những thành quả này.

So sánh

1. Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?

Vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

2. Danh Hiệu Bảy Vị Phật Dược Sư.

Dưới đây là danh hiệu của các vị Phật Dược Sư:

  • Bhaisajyaguru:                    Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
  • Abhiyaraja:                          Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
  • Dharmakirtisagara:              Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
  • Asokottamasriraja:               Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
  • Suvarnabhadradravimala:   Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
  • Svaragosaraja:                    Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
  • Suparikirti-tanamasriraja:    Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
Hình tướng cùng danh hiệu của Bảy Vị Phật Dược Sư
Hình tướng cùng danh hiệu của Bảy Vị Phật Dược Sư

3. Nên thỉnh Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm Có Hào Quang, Đèn Led ở đâu?

Thực hành theo Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng ta và cho những người khác. Và cũng là để vượt qua được tâm bệnh là chấp trước, hận thù và vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư bằng niềm tin thuần túy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự ban phước với những thành quả này.

Quý vị có lòng thành tâm thờ Phật có thể thỉnh Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm Có Hào Quang, Đèn Led về tại nhà, nhờ quý Thầy, Tăng ni nguyện chú cầu xin các chư Phật chấp thuận; nguyện ước phát nguyện làm điều thiện, tu nhân theo sự chỉ lối của các Ngài.

Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu vì sở nguyện Hoằng Pháp Lợi Sanh, mong muốn được gieo duyên, mang tới cho quý Phật tử những tôn tượng Đức Phật từ tâm huyết và lòng kính trọng của những người thợ tài hoa, thổi hồn thành những kiệt tác quý giá. Vì vậy quý vị có thể thỉnh Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm Có Hào Quang, Đèn Led tại:

Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
SĐT: 0987.203.556
Zalo: 0987.203.556
Website: shophoavouu.com

Shop nhận ship ở Hà Nội, nhận chuyển tôn tượng đi các tỉnh xa ngoài Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc, liên hệ 0987.203.556 hoặc  Zalo: 0987.203.556

Danh Mục Sản Phẩm

Bộ Tượng Phật Dược Sư 7 thế tay 65cm Có Hào Quang, Đèn Led

13.500.000 

Add to Cart